Welkom bij Stok Advocatuur

20140530_085334 kantoor

Het Kantoor

 Stok Advocatuur  is een advocatenkantoor dat is gevestigd in het gebouw 'Boven de Hoven 3' in de wijk Voorhof in Delft.

Mr J.W. Stok werd in 1984 als advocaat ingeschreven op het tableau van de Haagse Rechtbank. Na 6 jaar op een ander (Delfts) kantoor werkzaam te zijn geweest heeft Mr J.W. Stok zich in 1990 zelfstandig gevestigd. De praktijk is gericht op personen- en familierecht, alsmede op strafrecht. Er is een schat aan ervaring op het gebied van echtscheiding, alimentatie, omgangsregelingen, ouderschapsplannen, boedelscheiding, enz. en op alle strafrechtgebieden. 

Mr J.W. Stok is erkend VFAS scheidingsbemiddelaar. Sinds 2002 is mr J.W. Stok ingeschreven in het register van de Mediators Federatie Nederland (het vroegere N.M.I.) en gerechtigd tot het voeren van de titel MFN-registermediator met accreditatie familiemediation. Tenslotte staat Mr J.W. Stok ook ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en kan zaken op basis van gefinancierde ( toegevoegde of gesubsidieerde) rechtsbijstand doen.

Zie voor verdere informatie bij: Rechtsgebieden en Tarieven.

Werkwijze: samenwerking

Tijdens het intakegesprek wordt  het probleem geanalyseerd en uw beoogde doelstelling(en) vastgesteld. Vervolgens volgt advies over de te volgen weg, de mogelijkheden, de kansen en uw risico’s, alsmede de zakelijke voorwaarden van Mr J.W. Stok. Zodat u uiteindelijk zelf meebeslist. In de loop van de zaak vindt zo nodig meer overleg plaats, teneinde adequaat op situaties te kunnen inspelen en de zaak voor u zo helder mogelijk te houden. Openheid van uw kant is daarbij uiteraard eveneens een vereiste, zodat er op basis van wederzijds vertrouwen gewerkt wordt. Oftewel, wat verwacht u van ons en wat verwachten wij van u.

De inhoud van het intake-gesprek wordt schriftelijk bevestigd.

U kunt in veel gevallen een keuze maken op welke basis uw zaak wordt behartigd: advies, overleg, mediation, of procedure. Vanuit het kantoor wordt de deur naar samenwerking op alle niveau’s altijd opengehouden. Welke weg ook gekozen wordt er wordt altijd gestreefd naar een snel resultaat en een praktische oplossing van uw probleem. Een toegankelijke en doorzichtige werkwijze wordt daarbij als de meest efficiënte werkwijze gehanteerd. 

Korte communicatielijnen en helder taalgebruik dragen tevens bij om voor u als cliënt uw zaak overzichtelijk te houden.

Actueel

24/04/2020
Coronamaatregelen
Voorzorgsmaatregelen in verband met corona.
24/04/2020
Coronavirus en de rechtspraak
De Rechtspraak heeft besloten dat vanaf 11 mei zittingen met...
22/05/2019
Wetsvoorstel partneralimentatie
De Eerste Kamer heeft 21 mei ingestemd met het wetsvoorstel ...
29/01/2019
rechtsgebiedenregister
inschrijving in het rechtsgebiedenregister van de Nederland...