Welkom bij Stok Advocatuur

rechtzaak_beeld shutterstock_50492266

Tarieven

Toevoegingszaken  (pro-deo)

Of u eventueel in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging, subsidie) wordt  in het eerste gesprek besproken. Hierbij speelt de hoogte van het (gezins-) inkomen en vermogen een rol. De aanvraag voor de toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand wordt door het kantoor geregeld. Daarbij dient echter wel altijd rekening gehouden te worden met een eigen bijdrage, die afhankelijk van het (fiscaal) inkomen en het soort zaak kan variëren. Voor meer informatie gaat u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: 
http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen

Uurtarief 

Het uurtarief is momenteel € 180,-- te vermeerderen met 5% kantoorkosten en  21% BTW. Declaratie geschiedt door middel van voorschotnota’s. Na afloop van de zaak ontvangt u een volledig gespecificeerde einddeclaratie met urenverantwoording.

Bijzonder tarief 

Afhankelijk van de aard, omvang en spoedeisendheid van de zaak kan een bijzonder tarief gelden. In voorkomende gevallen zal dat met u worden overlegd.

Bijkomende kosten 

Alle genoemde tarieven zijn exclusief bijkomende kosten, zoals deurwaarderkosten, griffierechten, vertaalkosten, leges voor uittreksels uit de GBA en andere kosten van derden, zoals informatiekosten. De hoogte van griffierecht is afhankelijk van het soort zaak, of u in persoon of als rechtspersoon procedeert en of er op basis van een toevoeging wordt geprocedeerd. In veel gevallen zal dit  € 78,00 zijn, maar kan oplopen tot € 842,00 of meer.

Betalingsvoorwaarden

Declaraties dienen binnen twee weken betaald te worden. Bedragen onder de € 150,00 komen niet in aanmerking voor eventuele regelingen.

Actueel

24/04/2020
Coronamaatregelen
Voorzorgsmaatregelen in verband met corona.
24/04/2020
Coronavirus en de rechtspraak
De Rechtspraak heeft besloten dat vanaf 11 mei zittingen met...
22/05/2019
Wetsvoorstel partneralimentatie
De Eerste Kamer heeft 21 mei ingestemd met het wetsvoorstel ...
29/01/2019
rechtsgebiedenregister
inschrijving in het rechtsgebiedenregister van de Nederland...