Welkom bij Stok Advocatuur

shutterstock_50492266 rechtzaak_beeld

Diensten

Diensten / Alimentatie

Alimentatie

 

Alimentatie

Bij alimentatie wordt onderscheid gemaakt tussen alimentatie voor ex-echtgenoten of voormalig geregistreerde partners en alimentatie voor kinderen.

Partneralimentatie

Na echtscheiding bestaat er een wettelijk recht op partneralimentatie. Gewezen echtgenoten hebben aanspraak op partneralimentatie jegens elkaar. Uiteraard zal uitsluitend de minst verdienende echtgenoot de aanspraak daadwerkelijk kunnen effectueren, wanneer wordt aangetoond dat er behoefte is aan een dergelijke bijdrage. Bij samenwoners die uit elkaar gaan bestaat geen recht op partneralimentatie.

Het bepalen van partneralimentatie is maatwerk. Vertrekpunt is het inkomen dat beide partijen verdienden tijdens het huwelijk. De welstand van het huwelijk is dus een belangrijke factor voor de hoogte van de partneralimentatie. Er moet echter ook gekeken worden of de minst verdienende partner zelf in het levensonderhoud kan voorzien, bijvoorbeeld door meer te gaan werken.

Uiteraard moet vervolgens ook bepaald worden of de onderhoudsplichtige echtgenoot in staat is om partneralimentatie te kunnen betalen. Daarbij is van belang te weten dat kinderalimentatie voorrang heeft ten opzichte van partneralimentatie.Er zijn wetsvoorstellen om de duur van de partneralimentatie aanzienlijk te verkorten. Voorlopig echter duurt de verplichting tot betaling van partneralimentatie in principe 12 jaar, gerekend vanaf de dag van de inschrijving van de echtscheiding. Duurde het huwelijk korter dan vijf jaar en zijn er geen kinderen geboren, dan duurt de verplichting tot betaling van partneralimentatie net zo lang als de duur van het huwelijk. Woont de alimentatiegerechtigde echtgenoot samen met een ander, gaat hij of zij een geregistreerd partnerschap aan of treedt hij of zij opnieuw in het huwelijk, dan eindigt de verplichting tot betaling van partneralimentatie.

Alimentatie wordt jaarlijks verhoogd: de zogenaamde indexering.

Alimentatie kan door de rechter worden gewijzigd als de omstandigheden zo ingrijpend wijzigen dat dit noodzakelijk is.

Uiteraard kan Stok Advocatuur u adviseren omtrent het vaststellen en wijzigen van partneralimentatie en hiervoor de benodigde berekeningen maken.

Kinderalimentatie

Ouders zijn beiden onderhoudsplichtig voor hun kinderen. De onderhoudsverplichting duurt tot het kind 18 jaar oud is en tot 21 jaar wanneer het kind een opleiding volgt.

Vertrekpunt voor het bepalen van kinderalimentatie is het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen en het netto-gezinsinkomen. Aan de hand van door de rechtspraak ontwikkelde tabellen, wordt vervolgens de kosten van het kind/de kinderen vastgesteld. Van belang hierbij is ook het kindgebonden budget waar de verzorgende ouder (eventueel) aanspraak op kan maken.

Als de kosten eenmaal bepaald zijn, moet bekeken worden in hoeverre de ouders in staat zijn om bij te dragen in de kosten. Beide ouders dragen naar rato van hun draagkracht bij in de kosten van het kind/de kinderen. Ook is van belang hoe de zorg over de kinderen is verdeeld tussen beide ouders. Is er sprake van 1 maal per 14 dagen een weekend contact, of is er sprake van een co-ouderschap etc.

Het berekenen van kinderalimentatie is maatwerk. Stok Advocatuur kan voor u een berekening van kinderalimentatie maken.

Komt u er samen met uw partner niet uit, dan kan in een procedure vaststelling van kinderalimentatie verzocht worden.

Is al eerder kinderalimentatie vastgesteld door de rechtbank of afgesproken met uw ex partner? En heeft u het gevoel dat deze kinderalimentatie niet (meer) juist is? Ook hierbij kan Stok Advocatuur u adviseren. Samen met u wordt bekeken of via de rechter een nieuwe bedrag aan kinderalimentatie moet worden vastgesteld.

Stok Advocatuur adviseert, geeft second opinions en voert alimentatieprocedures zowel namens alimentatiegerechtigden, als namens alimentatieplichtigen.

Stok Advocatuur kan voor u verschillende situaties draagkracht- en behoefteberekeningen maken in het softwareprogramma Ina.

shutterstock_50492266_003

Actueel

24/04/2020
Coronamaatregelen
Voorzorgsmaatregelen in verband met corona.
24/04/2020
Coronavirus en de rechtspraak
De Rechtspraak heeft besloten dat vanaf 11 mei zittingen met...
22/05/2019
Wetsvoorstel partneralimentatie
De Eerste Kamer heeft 21 mei ingestemd met het wetsvoorstel ...
29/01/2019
rechtsgebiedenregister
inschrijving in het rechtsgebiedenregister van de Nederland...